Free Web Space | BlueHost Review  

ຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນຂອງປະເທສລາວ
ຂໍໃຫ້ທ່ານກົດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ສັດເຈນ:

http://groups-beta.google.com/group/soc.culture.laos/msg/ae01c553e5f9655d

ແລະທ່ານສາມາດມາອ່ານໄດ້ເປັນປະຈຳໄດ້ທີ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ (soc.culture.laos):

http://groups-beta.google.com/group/soc.culture.laos

ກະຣຸນາພີມອອກປັນໃຫ້ຜູ່ອື່ນອ່ານດ້ວຍຫລືສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນ ຫລາຍຄົນອ່ານນຳ ຂໍຂອບໃຈລ່ວງຫນ້າມາໃນໂອກາດນີ້ດ້ວຍ. ໃຊ້ອ່ານດ້ວຍ Saysettha Unicode ຫລື Saysettha OT.
ໃນບົດນີ້ ເປັນບົດທີ່ຖືວ່າ ຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນ ຂອງປະເທດລາວ.  ຣັຖະທັມມະນູນລາວກໍມີຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເພື່ອຢາກໃຫ້ສົມບູນແບບ ຈະຕ້ອງມີການ ປະຕິຮູບແລະປະຕິບັດ ດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້ ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ດັ່ງນັ້ນ ການຂຽນບົດນີ້ແມ່ນ ຂຽນແບບ ເພື່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວ ຊົນນະບົດອ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ໃນຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນຂອງ ບ້ານເມືອງລາວນັ້ນແມ່ນຄວາມຈຳເປັນຂອງສ່ວນຮວມ ຊຶ່ງມີ  ຄວາມຈຳເປັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນ ຕໍ່ແຜ່ນດິນລາວທົ່ວທັງປະເທດ, ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ມອງເຫັນ ສິ່ງຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຂອງຣັຖບານ ສປປ ລາວ ສົມຄວນ ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງ  ພິຈາຣະນາແລະແກ້ໄຂເປັນການດ່ວນເພື່ອໃຫ້ທັນທ່ວງທີ ກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງແຜ່ນດິນ.

ກ່ອນອື່ນຫມົດ ສປປ ລາວ ສົມຄວນປ່ຽນຊື່ຂອງປະເທດມາເປັນ: ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຊຶ່ງຊື່ນີ້ ເຄີຍເປັນຊື່ຂອງ ອານາຈັກລາວ ລ້ານຊ້າງແຕ່ດຶກດຳບັນຂອງລາວມາຢູ່ແລ້ວ (ຄຳວ່າ ສາທາລະນະລັດ...ນັ້ນ ມັນຫລ້າຫລັງໄປຫມົດແລ້ວ, ຄອມມູນິດສທ໌ ກໍພັງທະລາຍ ລົງແລ້ວ ບໍ່ມີຫຍັງເຫລືອແລ້ວ ມີແຕ່ຊາວໂລກເຂົາຈະຫຍໍ້ຫຍັນຄົນລາວແລະປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍການດູຖູກຄົນລາວ ນັບມື້ນັບຈະມີຫລາຍຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ) ເພື່ອເຫັນແກ່ ບ້ານເມືອງ ແລະບັນພະບູລຸດຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງແລະມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນແຜ່ນດິນຕອນນີ້ມາແລ້ວ  ພວກລາວເຮົາສົມຄວນແລ້ວທີ່ຈະເອົາຊື່: ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ກັບຄືນມາໃຊ້ ເພື່ອຈາລຶກ ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງຄວາມເປັນລາວ ອອກມາໃຊ້ ຊຶ່ງເປັນຊື່ ທີ່ເຫມາະສົມແລະເຫັນຄວນ.

ກ່ອນຈະເປັນ ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຢ່າງສົມບູນແບບໄດ້ ກໍຕ້ອງມີການຢຸດຕິບາງຢ່າງ, ຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງບາງອັນ ແລະມີການປ່ຽນແປງບາງສິ່ງ ອັນທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ:

໑.  ປະເທດລາວຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດໃຫ້ໂລກຮັບຮູ້ວ່າ: ປະເທດລາວ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

-         ຍົກເລີກ ການເປັນຄອມມູນິດສທ໌ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ບັດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປແລະມີການ ຕັ້ງຊື່ໃຫມ່ຂອງປະເທດລາວວ່າ: ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ

-         ຍົກເລີກ ຄວາມເປັນຜະເດັດການທຸກຢ່າງ

-         ຍົກເລີກ ການຂ້າລ້າງແຄ້ນຫລືຂ້າກວດລ້າງຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍໃນປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ

-         ຍົກເລີກ ຂົ່ມເຫັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຕັ້ງແຕ່ເຫນືອເຖິງໃຕ້

-         ຍົກເລີກ ຂົ່ມຂູ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ທົ່ວທັງປະເທດ

-         ຍົກເລີກ ສົນທິສັນຍາແລະອານຸສັນຍາຮ່ວມສະຫະພັນ ອິນໂດຈີນຕ່າງໆ ທີ່ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ເປັນຂ້າທາດຫລືເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຕ່າງຊາດ ທຸກໆສະບັບ

-         ສ້າງຕັ້ງປະເທດລາວໃຫ້ເປັນປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຢ່າງສົມບູນແບບພາຍໃຕ້ ການນັບຖື ຣັຖະທັມະນູນ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດແລະຂໍເປັນພັນທະມິດ ກັບທຸກໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ

-         ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈະຕ້ອງຂໍເຂົ້າໄປເປັນສະມາຊິກ ການຄ້າແບບສົມບູນ ກັບທຸກໆປະເທດແລະທຸກໆອົງການຂອງໂລກ

-         ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈະຕ້ອງຂໍເຂົ້າໄປເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະຫະພັນທະມິຕ ສັນຕິພາບຂອງໂລກ

-         ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ການຄ້າ ການທູດ ການພະລັງງານແລະສົນທິສັນຍາອື່ນໆຂອງໂລກທີ່ມີຢູ່

-         ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການສາກົນ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອແລະບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວທັງປະເທດ ໂດຍອີງຕາມຄວາມສັດທາຂອງອົງການຕ່າງໆນັ້ນ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ ຊຶ່ງບໍ່ມີຂອບຈຳກັດຫລືຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ໂດຍຜ່ານອົງການ ນານາຊາດ, ພ້ອມທັງດ້ານ ຝ່າຍມະນຸດສະທັມຂອງໂລກ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາໃຫ້ຄວາມເປັນທັມ,  ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານການປ້ອງກັນແລະຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ທັງຊາດຈົນກ່ວາປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈະປົກປ້ອງແລະປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້ແບບຖາວອນ.

໒.  ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີສິດທິດັ່ງລຸ່ມນີ້:

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ການປາກເວົ້າ.

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ການຂີດຂຽນ

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ຄວາມຄິດແລະຄວາມເຊື່ອຖື

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ຄວາມເປັນມະນຸດສະທັມ

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ການໄປ ຫລືມາ

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ການເລືອກຕັ້ງ

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ການເລືອກພັກການເມືອງ ເພື່ອປົກຄອງບ້ານເມືອງ

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ທາງດ້ານການຄ້າຂາຍ

-         ມີສິດເສຣີ ທາງດ້ານ ການສ້າງສາ ພັດທະນາ ຮອບດ້ານຂອງປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ.

໓.  ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈະຕ້ອງຈິງຈັງ ປາບພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະພວກກະບົດ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ກໍ່ການຮ້າຍ ສາກົນແລະພວກກໍ່ການຮ້າຍພາຍໃນ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ປຸ້ນຈີ້

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ຂີ້ລັກຂະໂມຍນ້ອຍ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ມີອິທິພົນ ຂຸນເສິກແລະສັກດີນາ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ຢາເສພຕິດທຸກໆປະເພດ ໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກ ປະເທດລາວ ລ້າງຊ້າງ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ກໍ່ການບໍ່ດີ ລັກຍິງຣົຖ ຕາມສາຍທາງຕ່າງໆ ແຕ່ເຫນືອເຖິງໃຕ້.

໔.  ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈະຕ້ອງປະຕິຮູບການເມືອງແລະການປົກຄອງໃຫມ່ ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:

-         ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງ ເປີດປະຊາທິປະໄຕ ແລະປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍແມ່ນປະຊາຊົນ ເປັນຜູ່ກຳນົດ ໂຊກສະຕາກັມ ຂອງປະເທດຊາດ

-         ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງ ປະຕິຮູບການປົກຄອງໃຫມ່ ແບບບູຣະນະ (CEO)

-         ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງ ປະຕິຮູບການບໍຣິຫານ (ການປະຕິບັດ) ໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມ ແລະທ່ວງທັນກັບສະພາບການຂອງໂລກໃນຍຸກປັຈຸບັນທຸກຢ່າງ.

-         ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງ ຮັກສາ ສິດທິຜົນປໂຍດຂອງ ຣັຖບານ ແລະຂອງປະຊາຊົນລາວທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ທົ່ວທັງປະເທດ ຮວມດ້ວຍ ທາງດ້ານສັພສິນແລະຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວທຸກໆຄົນ.

໕.  ປະເທດລາວລ້ານຊ້າງ ຈະຕ້ອງຈິງຈັງ ເປັນພິເສດໃນການປາບປາມກຸ່ມຄົນບໍ່ດີດັ່ງນີ້:

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ສໍ້ໂກງປະຊາຊົນ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ສໍ້ໂກງຣັຖບານ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ໂລບພາສີຂອງປະຊາຊົນ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ອາສັຍໂອກາດຂອງອຳນາດຣັຖບານ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ ເຂົ້າສ່ວນຕົວຫລືສ່ວນບຸກຄົນ

-         ຈິງຈັງ ປາບພວກ ສໍ້ໂກງເງິນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາລົງທຶນຫລືມາຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ໃນປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ.

໖.  ປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດ ປະຕູຂອງປະເທດລາວໃຫ້ກ້ວາງຂຶ້ນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

-         ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຈຳນວນກຸ່ມຊົນທີ່ເປັນເຊື້ອຊາດລາວ (ລາວນອກຢູ່ຕ່າງປະເທດ) ມີສິດກັບມາຢ້ຽມຢາມ, ມາຢູ່ ຫລືມາລົງທຶນໄດ້ໂດຍເສຣີ ບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ ພ້ອມທັງເປີດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດ ມາຢ້ຽມຢາມແລະມາລົງທຶນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ (ສະເພາະຊາວຕ່າງຊາດ ຕ້ອງຢູ່ໃນກອບຂອງຣັຖະທັມມະນູນ ທີ່ປະເທດລາວ ມີຢູ່ແລ້ວ)

-         ອະນຸຍາດໃຫ້ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ນັກປັນຍາຊົນແລະນັກວິຊາການຕ່າງໆ ຊຶ່ງເປັນຄົນລາວໂດຍກຳເນີດຫລືຄົນຕ່າງປະເທດ ມີສິດເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງສາແລະພັດທະນາປະເທດຊາດລາວ ລ້ານຊ້າງ ໃຫ້ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ຂຶ້ນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.

-         ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍຣິສັດຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນ ໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ (ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າ ມາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈແລະພໍໃຈ) ອັນຮວມຢູ່ດ້ວຍການລົງທຶນທາງດ້ານ ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການຄ້າ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸຂ, ທາງດ້ານ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະທາງດ້ານອື່ນໆ ທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ປະຊາຊົນ, ຕໍ່ປະເທດຊາດແລະຕໍ່ແຜ່ນດິນລາວ

-         ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການ ຝ່າຍມະນຸດສະທັມ ເຂົ້າມາປະຈຳການໃນປະເທດລາວ ຊຶ່ງຮວມຢູ່ດ້ວຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອົງການເອກະຣາຊບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ ຫລືອົງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ນານາອົງການ ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອແລະບັນເທົາທຸກພໍ່ແມ່ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ຄົນລາວທົ່ວທັງປະເທດ ໄດ້ຢ່າງເສຣີໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ (ບໍ່ມີຂໍ້ລະແວງແລະຂໍ້ສົງໄສໃດໆ ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ທຸກໆປະເທດ ຍອມຮັບຢູ່ແລ້ວ).

໗.  ຫາຂໍ້ຢຸດຕິ ການທະເລາະ ວິວາດແລະຜິດຖຽງກັນໃນ ວົງການຂອງລາວດ້ວຍກັນ:

      ຢຸດຕິການທະເລາະ ວິວາດແລະຜິດຖຽງກັນໃນຖັນແຖວຂອງ: ຝ່າຍພະນັກງານ ຂ້າຣາຊການ ທະຫານ ຕຳຣວດ ໃນປະເທດລາວ ແລະຢຸດຕິການທະເລາະ ວິວາດແລະຜິດຖຽງກັນ ໃນຖັນແຖວຂອງ: ສະມາຄົມ ອົງການການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆພ້ອມທັງ ກຸ່ມສາສນາອື່ນໆ ແລະກຸ່ມນັກກູ້ຊາດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ຂອງລາວນອກ ໃນຕ່າງແດນແລະຢູ່ທີ່ ປະເທດລາວ.

      ຂໍສເນີໃຫ້ ປະເທດລາວ ທຳຈົດຫມາຍ ແຈ້ງເຈດຈຳນົງໄປຍັງ ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເຖິງການທີ່ລາວຈະໂຮມລາວ ເພື່ອຈະຍົກໂທດແລະອະໂຫສີທຸກສິ່ງຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ຄົນລາວດ້ວຍກັນ ທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ທຸກເພດທຸກວັຍ ທັງໃນແລະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະຣະບຸເຖິງໂຄງການລາວໂຮມລາວ ອີກຄັ້ງເປັນການດ່ວນ ແລະຂໍສເນີໃຫ້ ທາງອົງການ ສະຫະປາຊາຊາດ ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນປະເທດລາວເປັນການອັນຮີບດ່ວນ ແລະຂໍສເນີໃຫ້ ທາງອົງການ ສະຫະປາຊາຊາດເຂົ້າມາໃຫ້ຄວາມເປັນທັມ ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວອີກດ້ວຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຂອງປະຊາຊົນແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງລາວ.

      ຫລັງຈາກມີການ ຮັບຮອງຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ຂັ້ນຕໍ່ໄປ ອັນການຮີບດ່ວນ ຈະຕ້ອງເພີ່ມເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່: ຂ້າຣາຊການ ຄຣູ ທະຫານ ຕຳຣວດ ແພດໝໍ ພະນັກງານ ນັກວິຊາການແລະອົງການບໍຣິຫານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ເປັນການຮີບດ່ວນ, (ຖ້າສະຫະປະຊາຊົນ ຕົກລົງແລ້ວ ແນ່ນອນພວກລາວເຮົາຈະໄດ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອເຫລົ່ານັ້ນ)  ເງິນບັນເທົາທຸກຈະເອົາມາໃຊ້ຈ່າຍ ໃຫ້ພວກເຫລົ່ານັ້ນພໍຢູ່ພໍກິນກັນທຸກໆຄົນ ທຸກໆຄອບຄົວ, ການກະທຳເຊັ່ນນີ້ ກໍຫມາຍຄວາມວ່າ ລາວໃນແລະລາວນອກທຸກໆຄົນເຂົ້າໃຈ ເຫັນໃຈແລະຈະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ່ທີ່ປະຕິບັດວຽກງານ ພາຣະກິດຂອງຊາດຫລືບໍຣິຫານຊ່ວຍແຜ່ນດິນຢູ່ໃນລາວນີ້ ໃຫ້ມີກຳລັງໃຈຂຶ້ນ (ເຫັນເປັນການອັນສົມຄວນແລ້ວທີ່ພວກທ່ານເຫລົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບລາງວັນ ຈາກຊາດລາວເພື່ອເປັນນຳ້ໃຈຕອບແທນ), ເຫດການທີ່ຜ່ານມາໂດຍບໍ່ມີການດູແລ ຢ່າງພຽງພໍແລະທົ່ວເຖິງນັ້ນ ຍ້ອນຄວາມທຸກຈົນຂອງປະເທດລາວເຮົາເອງ, ຍ້ອນຄນະຣັຖບານລາວ ປະປ່ອຍແບບເມີນເສີຍໂດຍບໍ່ມີການເອົາໃຈໃສ່, ຍ້ອນຄນະຣັຖບານລາວມີຄວາມເກງກົວ ຄວາມຜິດຂອງຄນະຣັຖບານລາວເອງ ກໍເລີຍຢ້ານໂລກເຂົາຮູ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປົກປິດມາຕລອດ ຈົນເຖິງປັຈຸບັນນີ້ (ຖ້າຣັຖບານລາວບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ໂລກເຂົາແລ້ວຈະໄປຢ້ານຫຍັງອີກ ດັ່ງຄຳທີ່ວ່າ: ຄວາມຈິງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕາຍ) ແລະຂັ້ນຕໍ່ໄປປະຊາຊົນຄົນລາວ ທັງໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍອົງການສາກົນນານໆຊາດ ຈະຕອບບຸນແທນຄຸນຂອງພວກທ່ານຄືນ ໂດຍຖືວ່າພວກທ່ານເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນເສັຽສະລະເພື່ອປະເທດຊາດ ເພື່ອແຜ່ນດິນແທ້ ແລະສູ້ຊົນມາໂດຍຕລອດ ແລະປະຊາຊົນຄົນລາວໃນ ລາວນອກພ້ອມດ້ວຍອົງການສະຫະປະຊາດ ຈະບໍ່ປະບໍ່ຖີ້ມພວກທ່ານເລົ່ານີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພວກເພິ່ນໃຫ້ຄວາມເປັນທັມແກ່ທຸກໆຄົນແລະທຸກໆປະເທດໃນ ທົ່ວໂລກຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍຮ້ອງມາຍັງ  ຂ້າຣາຊການ ພະນັກງານ ທະຫານ ຕຳຣວດ ຄຣູ ນາຍຫມໍ ພະຍາບານແລະປະຊາຊົນລາວທົ່ວທັງປະເທດ ຊ່ວຍກົດດັນ ທຸກຢ່າງ ທຸກວິທີທາງ ເພື່ອທຳໃຫ້ ຣັຖບານ (ສປປ ລາວ) ມີການຕົກລົງ ກົ້ມຫນ້າເຂົ້າໄປຫາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອມາແກ້ໄຂ ສະຖານະການໃນປະເທດລາວ ເພື່ອຄົນລາວທຸກໆຄົນຈະໄດ້ ຢູ່ດີກິນດີ, ກິນແຊບນຸ່ງງາມ, ມີເງິນມີທອງໃຊ້ສອຍ ມີເງິນເດືອນກິນແບບພຽງພໍແລະປະຊາຊົນກໍຈະມີວຽກເຮັດງານທຳ, ຢູ່ກິນຢ່າງພຽງພໍ ຄືປະເທດອື່ນໆເຂົາໃນທົ່ວໂລກ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກໆຄົນໄດ້ເຫັນຢູ່ດ້ວຍກັນນີ້.

ວັນເວລາແຫ່ງການລໍຄອຍ ທີ່ຈະໃຫ້ (ຣັຖບານສປປ ລາວ) ມາຊ່ວຍເຫລືອນັ້ນ ເກືອບຈະເຂົ້າ ໓໐ ປີແລ້ວ, ພັກແລະລັດບໍ່ມີຫຍັງອີກເລີຍ ທຸກຊຳ້ທຸກ ໄປເລື້ອຍໆ. ຖ້າຣັຖບານເພິ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຮັ່ງພວກທ່ານ ນັ້ນຮັ່ງແລ້ວ, ຖ້າຣັຖບານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີ ພວກທ່ານຄົງມີໄປຕັ້ງແຕ່ດົນນານແລ້ວ, ພວກທ່ານຄົງຈະບໍ່ທຸກບໍ່ຍາກປານນີ້ດອກ (ບໍ່ຈຳເປັນລໍຖ້າຮອດ ໓໐ ປີ ຈົນຜ້າກະຕ່ຽວ ຂາດຈຳຫຳດອກ)  ຖ້າຣັຖບານເພິ່ນຢາກຊ່ວຍ ພວກທ່ານແທ້ໆ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄົນລາວດ້ວຍກັນ ພ້ອມກັນລຸກຂຶ້ນ ເພື່ອທຳທຸກຢ່າງ ກົດດັນໃຫ້ (ຣັຖບານສປປ ລາວ) ຢອມຮັບເອົາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຝ່າຍມະນຸດສະທັມເຂົ້າມາດູແລ (ພວກທ່ານເອງນັ້ນຫລະ) ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຕາຍຖີ້ມໄປຊື່ໆໂດຍບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ!

ເຖິງເພື່ອນທີ່ຮ່ວມຊາດ ແລະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າເອີຍ! ຂໍໃຫ້ເຊີນມືນຕາເບິ່ງໂລກເຂົາແດ່ເດີ, ປະເທດລາວເປັນ ໑ ໃນສິບປະເທດ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ເປັນຫຍັງປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງເປັນແນວນີ້? ຈະຕອບໃຫ້ພີ່ນ້ອງລາວຟັງ ຍ້ອນວ່າ: ຣັຖບານປະເທດລາວ ປັຈຸບັນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຕ່າງປະເທດ ຫລືອົງການສະຫະປະຊາຊາດມາຊ່ວຍເຫລືອປະເທດລາວເຮົາເອງ, ອົງການຕ່າງໆ ຂອງນານາຊາດ ເຂົາຕຽມພ້ອມແລ້ວຫລາຍຢ່າງທີ່ຈະມາຊ່ວຍເຫລືອປະເທດລາວເຮົາ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າມອງ ເຫັນຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມຈຳເປັນຂອງ ປະຊາຊົນລາວນັ້ນດີ ແຕ່ວ່າພວກຣັຖບານຄອມມູນິດສ໌ ຣັຖບານ ຫນູຮັກ ຄຳໄຕ ພ້ອມດ້ວຍພວກ (ຄນະຣັຖບານສປປ ລາວ) ນີ້ຫລະເປັນຄົນບໍ່ດີຕ່າງຫາກ,  ແລະພວກຄນະຣັຖບານຊຸດນີ້ ກໍບໍຣິຫານປະເທດລາວບໍ່ເປັນ ທັງບໍ່ຢອມໃຫ້ຄົນອື່ນມາຊ່ວຍ ອີກດ້ວຍ. ພວກປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກກໍຕ້ອງຈຳເປັນທຸກຍາກ ລົງໄປເລື້ອຍໆ...

ເລີ່ມແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປປະຊາຊົນລາວ ທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າທົ່ວທັງປະເທດ ໃນລາວແລະຢູ່ຕ່າງປະເທດຈຳເປັນຕ້ອງຄິດ ໃຫມ່ເສັຽແລ້ວຫລະ! ສິ່ງທີ່ດີ ສິ່ງທີ່ຊົ່ວ ພວກເຮົາຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ຈຳເປັນແລ້ວທີ່ຄົນລາວທຸກໆຄົນ ແຕ່ເຫນືອເຖິງໃຕ້, ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍກັນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກໆຄົນ ພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ ຄວາມຈົນໃຫ້ໄດ້ ດ້ວຍການກົດດັນໃຫ້ ຣັຖບານ ສປປ ລາວ ກ້າວເຂົ້າຫາ ອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດ ແລະພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາມະຕິລວມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດມາຊ່ວຍເຫລືອ ແລະມາບັນເທົາທຸກ ຂອງປະເທດຊາດ ບ້ານເມືອງແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ຂອງປະເທດລາວ ລ້ານຊ້າງ ເຮົາ.

ນັບຖືແລະຮັກແພງມາຍັງ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວທຸກຊົນຊາດ ຊົນເຜົ່າ.
ຜູ່ບ່າວລາວ

Back Home