Free Web Space | BlueHost Review  

ສປປ ລາວ ບໍ່ມີປັນຍາແມ້ກະທັ້ງຕັ້ງຊື່ກະຊວງເພື່ອບໍຣິຫານແຜ່ນດິນ  
ລາວນອກ ລາວໃນທັງຫລາຍເອີຍ ຊ່ວຍກັນອ່ານແດ່ເດີ. ຄນະຜູ່ນຳອິດສລະ ຫົວຫນວກ ຕາບອດ ອ່ານພາສາລາວ ກໍ່ບໍ່ເປັນ ຂຽນພາສາກໍບໍ່ຖືກ ຄວາມຜິດທີ່ ອັນຮ້າຍແຮງເປັນຕາອາຍ
ຕ່າງປະເທດເຂົາຄື: ຄຳວ່າ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະເພິ່ນກໍ່ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ ກະຊວງ ປ້ອງກັນ ຄວາມ ສະຫງົບ. ມັນບໍ່ຖືກເສັຽແລ້ວ ຄວາມສະຫງົບມີແລ້ວ ຈະໄປປ້ອງກັນມັນແນວໃດ?
ຄຳວ່າປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບແລ້ວ ກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໃຫ້ມັນມີຄວາມສະຫງົບແມ່ນບໍ? ເພາະທ່ານປ້ອງກັນມັນໄວ້ແລ້ວ (ອັນຄວາມສະຫງົບນັ້ນນາ) ທ່ານ ສົມຄວນຕັ້ງຊື່ວ່າ:
ກະຊວງ ຮັກສາຄວາມ ສະຫງົບ (ຄວາມສະຫງົບຕ້ອງຮັກສາໄວ້ ຢ່າໄປປ້ອງກັນມັນ ໃຫ້ມັນມີໂລດຄວາມສະຫງົບ) ອີ່ລຸງຄຳຕາຍ ຄົນເຖົ້າໄປເຊັນຜ່ານໃຫ້ເຂົາໃຊ້ເຮັດຫຍັງ?
ລຸງສະຫມານ ວິຍາເກດ ຕາຮິບກໍ່ບໍ່ກວດການຳເຂົາ, ກອງປະຊຸມ ອ່ານເອກະສານ ຖອດເຂົ້າຖອດອອກຂາແວ່ນຕານັ້ນ, ຖ້າຢູ່ໃກ້ໆຈະຈັບແກ່ວງຖີ້ມດອກ, ສົມພໍຈຶ່ງບໍ່ເຫັນພາສາລາວຜິດບ່ອນໃດ
ຫລືອ່ານໄດ້ແຕ່ພາສາເມືອງ ອຸບົນຢ່າງດຽວ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງໃຫມ່ຫາລະປ່ຽນເດີ ອາຍຕ່າງຊາດເຂົາ ຊື່ຂອງກະຊວງ ບໍຣິຫານແຜ່ນດິນລາວແທ້ໆ ຍັງຂຽນພາສາລາວບໍ່ຖືກ.
ເວົ້າມາຂ້ອຍລະຢາກອາຍເດ໋! ເທື່ອຫນ້າເທື່ອໃນ ຂ້າອີກເດີຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ນັ້ນ ດຽວພາສາລາວບໍ່ມີຈັກໂຕດອກມີແຕ່ຫ້ວຍ ບັງເຢາະ, ຢະເອີຍ, ຢະເອີຍ, ອັດຕະປື ເປັນນາຍນັ່ງຍິ້ມຢູ່ກະຊວງ
ຊື່ກະຊວງກໍຍັງບໍ່ຖືກ ເພັດສະຫມອນ ເຮີ່ຍ!.
ຜູ່ບ່າວລາວ
Back Home